15 września 2020

Fundacja Pocztowy Dar

Podziel się ze znajomymi

Pocztowy Dar to fundacja korporacyjna Poczty Polskiej S.A., która  działa nieprzerwanie od  2010 roku, a od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Przez 10 lat swojego istnienia funduje stypendia specjalne dla dzieci z rodzin osieroconych przez pracowników Grupy Poczty Polskiej, udziela pomocy indywidualnej z przeznaczeniem na cele zdrowotne (m.in. dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego) i wspiera osoby poszkodowane w czasie pożarów, katastrof i klęsk  żywiołowych, pomagając m.in. w odbudowie domów.

Dodatkowo, w latach 2012 -2018 zrealizowała – 6 edycji programu stypendialnego „Przekaz ku przyszłości”, dedykowany uzdolnionej młodzieży szkolnej (464 stypendiów). Dzięki temu programowi wielu młodych sportowców, muzyków, czy uzdolnionych w innych kierunkach młodych osób mogło rozwijać swoje talenty i realizować pasje.

Fundacja stara się zawsze odpowiadać na potrzeby społeczne. Jednym z przykładów takich działań było włączenie się 2020 roku w przeciwdziałanie epidemii koronawirusa.  W ramach swojej aktywności Fundacja zakupiła dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku analizator do badania przeciwciał wraz z wyposażeniem oraz wsparła finansowo 8 jednostek szpitalnych w Polsce w działaniach związanych z zakupem sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej dla pracowników medycznych i pacjentów podczas pandemii. Udzielona pomoc Fundacji przekroczyła ponad 430 tys. złotych. Fundacja utworzyła również Fundusz Pracowniczy, który wspiera poszkodowanych i dotkniętych konsekwencjami Covid-19.

Realizując swoje cele statutowe Fundacja od początku działalności przekazała ponad 4 mln zł wspierając swoich Podopiecznych zarówno tych indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Więcej o działaniach Fundacji można dowiedzieć się na stronie internetowej www.pocztowydar.org.

Zobacz, na co zbieramy pieniądze.

  • Partnerzy