17 września 2020

Na co zbieramy pieniądze?

Podziel się ze znajomymi

Fundacja Pocztowy Dar pomaga młodym sportowcom z małych miejscowości

Z badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że czworo na pięcioro młodych nastolatków w wieku od 11 do 17 lat nie zapewnia sobie wystarczającej ilości ćwiczeń fizycznych, co może mieć swoje poważne konsekwencje dla zdrowia, ale również rozwoju mózgu i umiejętności społecznych młodych ludzi. Na brak aktywności ruchowej wpływa prowadzony siedzący tryb życia, ale również ograniczenia finansowe i infrastrukturalne. Takie ograniczenia występują w większości małych miejscowości i na wsiach. Zajęcia sportowe są często płatne, oddalone od miejsca zamieszkania, a szkolne czy gminne kluby sportowe borykają się z problemami finansowymi  i nie stać ich na sprzęt sportowy czy wyszkolenie kadry trenerskiej. Ogranicza to dostęp dzieci i młodzieży mieszkającej w takich miejscach do aktywności fizycznej i przyczynia się do ich swoistego wykluczenia społecznego, nie pozwalając często na rozwój ich talentów i pasji sportowych, szczególnie w obecnym czasie pandemii.

Odpowiedzią na te problemy będzie program Fundacji Pocztowy Dar skierowany do szkolnych klubów sportowych w małych miejscowościach. Realizując go chcemy wspomagać szkolne kluby sportowe organizacyjnie i finansowo m.in. zakupując niezbędny sprzęt sportowy, fundując stypendia sportowe, wspomagając organizację wyjazdów na turnieje, czy też umożliwiając udział w profesjonalnych szkoleniach dla kadry trenerskiej.

Aby jednak program zafunkcjonował niezbędne są środki finansowe, których im więcej uda ich się zebrać, tym większy będzie zasięg programu. Jesteśmy przekonani, że dzięki pozyskanym środkom finansowym, również w ramach tegorocznego biegu, uda się promować zdrowy styl życia i aktywność sportową w małych miejscowościach, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz wspierać talenty sportowe, spełniając marzenia dzieci i młodzieży.

Zarówno środki pozyskane z dobrowolnych wpłat uczestników biegu, jak i 5 zł z każdego sprzedanego pakietu startowego zasilą konto Fundacji Pocztowy Dar i posłużą małym klubom sportowym przetrwać trudne czasy pandemii. To kolejna z wielu akcji społecznych prowadzonych przez  fundację Poczty Polskiej „Pocztowy Dar”.

  • Partnerzy