15 września 2020

Partnerzy

Podziel się ze znajomymi

Envelo

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Spółka działa pod marką Envelo oferując pocztowe usługi cyfrowe dla osób indywidualnych i przedsiębiorców.  Do rozwiązań oferowanych przez Envelo należy m.in. wysyłka tradycyjnych listów i kartek pocztowych przez internet, sprzedaż neoznaczków, za pomocą których można opłacić przesyłki listowe Poczty Polskiej, nadawanie paczek online  czy masowa wysyłka korespondencji oraz dystrybucja faktur. Platforma Envelo jest dostępna na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Konto Zaufane Envelo umożliwia założenie Profilu Zaufanego, po jednorazowym potwierdzeniu tożsamości w jednej z placówek własnych Poczty Polskiej. Envelo to również gotowe rozwiązanie technologiczne umożliwiające wykorzystanie cyfrowych skrzynek pocztowych, dotyczącego podpisywania dokumentów elektronicznych- eIDAS, do prowadzenia korespondencji między obywatelem a administracją państwową zapewniając uwierzytelnianie nadawcy i odbiorcy oraz bezpieczeństwo, poufność i integralność przesyłki pełniąc wiodącą rolę w budowaniu e-komunikacji.


Bank Pocztowy – bezpieczny polski bank

Działalność operacyjną Bank Pocztowy prowadzi od 1990 r., jednak czuje się kontynuatorem tradycji bankowości pocztowej, która narodziła się wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

7 lutego 1919 r. pod Dekretem o powołaniu Pocztowej Kasy Oszczędnościowej swe podpisy złożyli: Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, Prezydent Rady Ministrów Ignacy Jan Paderewski oraz Minister Poczt i Telegrafów Hubert Linde. Wydarzenie to było niezwykle ważne z punktu widzenia odbudowy Polski po okresie zaborów i wojny, ale dało także możliwość obywatelom bezpiecznego lokowania środków w zaufanej instytucji, w oparciu o sieć placówek Poczty Polskiej. Wówczas była to Pocztowa Kasa Oszczędnościowa – obecnie taką instytucją jest Bank Pocztowy.

Dzisiaj, należący do Grupy Poczty Polskiej Bank Pocztowy oferuje proste
i bezpieczne produkty finansowe w przyjaznej cenie, poprzez liczącą 4,7 tys. placówek sieć
Poczty Polskiej i Banku, a także szybką, bezpieczną i nowoczesną bankowość cyfrową – EnveloBank.

Bank Pocztowy  jest wybierany przez rodziny, mikrofirmy, uczestników rynku e-commerce. W ostatnim czasie rozszerzył swoją ofertę także o produkty dla przedstawicieli sektora agro. Bank chętnie angażuje się w inicjatywy rządowe i społeczne,  będąc głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej. 

Główny akcjonariusz Banku Pocztowego, Poczta Polska S.A., posiada 75% akcji (minus dziesięć akcji). Drugim jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 25% akcji (plus dziesięć akcji).

Więcej informacji o Banku Pocztowym: www.pocztowy.pl

Bank Pocztowy – zawsze blisko, tak jak tego potrzebujesz.


Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A.

Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. powstała w listopadzie 2000 roku.

Swą działalność opiera na dystrybucji ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń rolnych oraz produktów bankowych poprzez sieć kilku tysięcy konsultantów finansowych na terenie całego kraju. Od wielu lat Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. współpracuje z wiodącymi na rynkach polskich i zagranicznych Towarzystwami Ubezpieczeniowymi co daje naszym klientom szeroki dostęp do rynku ubezpieczeń, stwarzając też możliwość wyboru optymalnego produktu finansowego na terenie całego kraju. Naszym kapitałem są wykształceni eksperci, a dzięki wiedzy, praktyce, oraz uczciwym warunkom współpracy zdobyliśmy miano niezawodnego i atrakcyjnego partnera w biznesie.


Ubezpieczenia Pocztowe

Ubezpieczenia Pocztowe to marka, którą tworzą Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („PTUW”) powstało w 2003 roku. Początkowo podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa było ubezpieczanie majątku Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych. Prowadzona z sukcesem działalność pozwoliła na dalszy rozwój Ubezpieczyciela i uruchomienie w 2006 roku sprzedaży produktów dla klientów indywidualnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych. W marcu 2016 roku, stawiając na rozwój segmentu mikroubezpieczeń, PTUW wprowadziło, obok już sprzedawanego ubezpieczenia przesyłek, nowy produkt dedykowany dla klientów opłacających rachunki za prąd w placówkach Poczty Polskiej – ubezpieczenie urządzeń domowych od przepięć. Z tego tytułu w kwietniu 2017 roku Towarzystwo zostało laureatem VI edycji konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Nagroda została przyznana w kategorii Najbardziej Przyjazny Ubezpieczyciel za osiągnięcia w 2016 roku w zakresie dostarczania prostych i tanich ubezpieczeń dostępnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całej Polski. W lipcu 2016 roku oferta została uzupełniona o ubezpieczenia podróżne, a w kwietniu 2017 roku o dotowane ubezpieczenia dla rolników, tj. ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Rozszerzenie oferty ubezpieczeń rolnych zostało powiązane z wprowadzeniem marki AGRO Ubezpieczenia, która w 100% dedykowana jest dla rolników. Poczta Polska była jedynym udziałowcem PTUW aż do lipca 2017 roku, kiedy nastąpiło zawarcie porozumienia pomiędzy Pocztą Polską a Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników („FSUSR”), w wyniku którego FSUSR wszedł w poczet członków kapitałowych Towarzystwa. Współpraca udziałowców ma upowszechnić ubezpieczenia rolne i zwiększyć ich dostępność dla polskich rolników dzięki dystrybucji ubezpieczeń za pośrednictwem placówek pocztowych.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („PTUnŻ”) powstało w grudniu 2014 roku, w związku z podjęciem przez Pocztę Polską decyzji o rozszerzeniu działalności w ubezpieczeniach również o ubezpieczenia na życie. Utworzenie PTUnŻ miało na celu umożliwienie Poczcie Polskiej dostarczenia klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Oferta Towarzystwa w pierwszej kolejności została skierowana do klienta wewnętrznego, czyli pracowników Poczty Polskiej. Przygotowany został produkt ubezpieczenia grupowego, który miał zaoferować szeroką listę ryzyk ubezpieczeniowych oraz uwzględniać specyfikę pracy pocztowców. Kolejnym krokiem było przygotowanie produktu ubezpieczeń grupowych dla podmiotów zewnętrznych oraz dla klientów Banku Pocztowego (m.in. ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców).

Ubezpieczenia Pocztowe posiadają w swojej ofercie ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz dla firm, a także produkty dedykowane wyłącznie dla klientów Poczty Polskiej.

Więcej informacji na www.ubezpieczeniapocztowe.pl


Pocztylion-Arka PTE

Pocztylion-Arka PTE S.A. jest instytucją finansową obecną na polskim rynku od 1998r. Towarzystwo posiada w swoim portfolio: OFE Pocztylion, IKZE Pocztylion Plus, oraz od 2019r.- PPK Pocztylion.

Akcjonariuszami spółki podmioty krajowe jak Poczta Polska i KEP, oraz globalne korporacje finansowe: BNP Paribas oraz Invesco.

Oferta produktowa związana jest z zarządzaniem wyłącznie funduszami emerytalnymi. Od początku swojej działalności Pocztylion kieruje swoją aktywność na doskonalenie efektywności w zarządzaniu posiadanymi funduszami, ograniczając przy tym ryzyko inwestycyjne. Zdobyte w ciągu 20 lat działalności doświadczenie, pozwala na stałe ulepszanie stosowanej metodologii inwestycyjnej stosowanej dla tej specyficznej grupy produktów emerytalnych

  • Partnerzy